Rozpočet Vodárenského sdružení obcí Halže na r. 2018 zveřejněno 23.11.2017