Informace o sdružení

Majetek VSO:

Majetek sdružení je vložen do správy Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, se sídlem v Karlových Varech (www.vsozc.cz). V tomto svazku je s majetkem nakládáno na principu solidarity mezi vkladateli a členy.

Provozovatelem zařízení je Vodakva, a.s., Karlovy Vary (www.vodakva.cz). Jejím, téměř polovičním, spoluvlastníkem je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech.