Návrh Závěrečného účtu VSO Halže za rok 2016 zveřejněno 1.6.2017