Schválený Závěrečný účet VSO Halže 2017 - zveřejněno 25.6.2018