Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 - zveřejněno 17.12.2020