Rozpočtové opatření č.2/2023 - zveřeněno 29.6.2023