Návrh Závěrečného účtu VSO Halže za r.2019 - zveřejněno 14.5.2020