Návrh Závěrečného účtu VSO Halže2020 zveřejněno 5.5.2021