Návrh Závěrečného účtu VSO Halže r.2018 zveřejněno 14.5.2019